Företaget

Tolliwood Oy är en sakkunnig och pålitlig partner

Tolliwood Oy

Tolliwood Oy är en sakkunnig och pålitlig partner med rötter som går tillbaka till 1978, då företagets grundare inledde sin verksamhet med att såga med en fältcirkelsåg.

År 1980 registrerades företagets namn som Sievin Puutuote Ky. Snart transporterades sågen inte längre till trädet, utan det fördes till Sievi för att sågas vid företagets permanenta driftställe.

I början av 1980-talet inleddes även hyvlingsverksamheten.

År 1987 tog den andra generationens unga företagare över. Tillverkningen av limträ startade 1993, då lamelltimmer fortfarande var relativt nytt inom timmerbyggandet. Utöver de inhemska leveranserna började man snart exportera limträ till Tyskland och Spanien.

År 2002 flyttade Sievin Puutuote till industribyn Nivalan Teollisuuskylä, där man flyttade till en modern industrihall som byggts för att tillgodose företagets behov.

I takt med att utrikeshandeln ökade bytte Sievin Puutuote Oy 2014 namn till Tolliwood Oy, vilket innebar att företagets historia högaktades samtidigt som branschen profilerades för utländska kunder.

Idag exporteras merparten av Tolliwood Oy:s produktion som regelbundna leveranser till kunder inom olika branscher. Våra kunder värdesätter den expertis och tysta kunskap som är resultatet av lång erfarenhet, vilket garanterar hög produktkvalitet.

Produktion från 1980-talet fram till idag.

VÅRA VÄRDERINGAR

TOLLIWOOD Oy strävar efter ekonomiska, sociala och ekologiskt hållbara principer i sin produktion och i all sin verksamhet. Allt råmaterial kommer från Finland, huvudsakligen från certifierade sågverk i vår region, vilka är noggranna med träets ursprung och inte köper trä från områden som omfattas av skyddsprogram. De arbetar också för att främja biologisk mångfald i skogen, minska energiförbrukningen och ta hand om miljön i alla aspekter.

suomalaista metsää

CERTIFIKAT

TOLLIWOOD Oy ja sen johto sitoutuu noudattamaan PEFC-standardia puun hankinnassa ja sen käsittelyssä.

 

CE-certifikat för stabila prestandanivåer
PEFC-certifieringsbeslut 2019-6-12