Tolliwood Oy

LIMTRÄ FÖR OLIKA BRANSCHER

HÖGKVALITATIVT LIMTRÄ FRÅN FINSKT RÅMATERIAL OCH MED LÅNG ERFARENHET

Tolliwood Oy har tillverkat limträ av finsk tall och gran i mer än trettio år och förädlat trä sedan slutet av 1970-talet.

Med stolthet tillhandahåller vi våra kunder med starkt, certifierat limträ som står emot tidens tand och utmanande naturförhållanden. Vår flexibla produktion gör det möjligt att tillverka produkter efter kundernas behov och önskemål. Bland våra kunder finns timmerhusfabriker, villabyggare, snickeriföretag och tillverkare av lekplatsredskap.

Utöver vår inhemska verksamhet betjänar vi ett antal större industriaktörer inom EU, Norge och Storbritannien. Merparten av vår produktion går på export.

EN TILLVERKARE FÖR DIN PRODUKT?

Vi arbetar också med våra kunders egna råmaterial när det gäller fingerskarvning, limning och hyvling.