tuotanto ja tuotteet

Inhemsk och flexibel produktion

Produktion

Vi tillverkar olika limträprodukter efter våra kunders behov. Vi använder finsk finådrig PEFC-certifierad tall och gran, som levereras till oss från sågverk i närområdet.

Produktionen av limträ kräver statiska förhållanden och hos Tolliwood Oy är temperaturen och luftfuktigheten optimal. Lamellerna hyvlas med en kraftfull hyvellinje innan de limmas med polyuretanlim enligt standarden EN 14080: 2013. Hållbarheten hos limförbanden testas regelbundet med delamineringstester. En extern kvalitetskontrollant säkerställer regelbundet att våra produkter är av hög kvalitet och överensstämmer med standarden.

Olika användningar av limträ

Vi tillverkar limträ för en mängd olika användningsområden. Bland våra kunder finns lekplatsindustrin, tillverkare av parkbänkar och utemöbler, möbelindustrin, byggindustrin och många andra branscher. Det limträ vi tillverkar är starkt och ekologiskt producerat.

Produkter

Lamelltimmer och råämnen för lamelltimmer

Pelare och stolpar av limträ

Prestandadeklaration DoP: Tolli-pelare
Prestandadeklaration DoP: Tolli-balkar